Kalk & hostia (rosenkrans-mittstycke)
Mittendel till rosenkrans föreställande Kommunionens båda gestalter.
10:-
Läs mer
Köp
Jerusalemkors (rosenkrans-mittstycke)
Mittendel till rosenkrans föreställande Jerusalemkorset.
10:-
Läs mer
Köp