Birgittas helgonförklaring 600 år — Minnesmedaljong