Josef, Maria och den ofödde Jesus på väg till Betlehem