Heliga Mariam av den korsfäste Jesus, grekisk stil