Gammaltestamentliga Treenigheten / Abrahams möte (ikonkopia)