Maria från Magdala (ikonkopia)
Ikonkopia med bladguld, på träskiva.
650:-
Läs mer
Bevaka
Gammaltestamentliga Treenigheten / Abrahams möte (ikonkopia)
650:-
Läs mer
Bevaka
Ärkeängeln Mikael (ikonkopia)
Ikonkopia med bladguld, på träskiva.
475:-
Läs mer
Bevaka
Ängel (ikonkopia)
Ikonkopia med bladguld, på träskiva.
475:-
Läs mer
Bevaka
Ikon med bladguld: Kristi Födelse
495:-
Läs mer
Bevaka