Kyrka som julprydnad – Om julkyrkor i gips och annat material